Wartość nagród rzeczowych dla byłych pracowników – emerytów – jest zwolniona z PIT.
Pracodawca przyznaje na podstawie wewnętrznego regulaminu świadczenie rzeczowe – nagrody – osobom w związku z ich przejściem na emeryturę jako podziękowanie za lata pracy. Nagrody te wręczane są w ciągu 60 dni od przedłożenia u pracodawcy decyzji potwierdzającej uzyskanie prawa do emerytury. Zatem byli pracownicy w momencie wręczenia nagród mają status emeryta. Nagrody otrzymują wyłącznie osoby przechodzące na emeryturę, a nie wszyscy emeryci.
Czy przychód ten należy traktować jako przychód ze stosunku pracy, czy potraktować go jako świadczenie rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, które korzystać będzie ze zwolnienia z PIT?
Krajowa Informacja Podatkowa wyjaśniła nam, że nagrody rzeczowe w postaci np. pamiątkowego zegarka należy potraktować jako świadczenie rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, które korzystać będzie ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).