Od kilku lat podatnik jest inwalidą niezdolnym do samodzielnej egzystencji i całkowicie niezdolnym do pracy. Podatnik uczy się korzystać z protez oraz nauczył się prowadzić samochód przystosowany do jego niepełnosprawności. Chcąc być bardziej niezależnym, kupił bramę garażową i bramę wjazdową na posesję sterowane pilotem. Wydatek ten odliczył w PIT.

– Czy miałem do tego prawo – pyta pan Paweł z Wieliczki.

Faktem oczywistym jest, że zestaw do bramy garażowej oraz zestaw do bramy wjazdowej są sprzętem ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych, ale nie jest to sprzęt o cechach indywidualnych, niezbędny w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. Zakupione bramy nie wykazują cech indywidualnego przeznaczenia, są bowiem narzędziem powszechnego użytku i mogą być użytkowane przez inne osoby (członków rodziny). Pomimo że ułatwiają wykonywanie czynności życiowych osobie niepełnosprawnej, to nie są urządzeniem niezbędnym w rehabilitacji, jak również nie pozostają w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Koniecznym jest jednak wskazanie, że czym innym jest sprzęt, urządzenie i narzędzia techniczne, a czym innym bramy garażowe czy wyjazdowe ogólnego przeznaczenia.

Również zakupionych zestawów do bram nie można odliczyć w ramach wydatków poniesionych na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zamontowanie bramy garażowej nosi znamiona modernizacji i remontu, jaki przeprowadzić może każda osoba (a więc nie tylko osoba niepełnosprawna), jeżeli posiada dom. Brama garażowa sterowana pilotem jest dobrem powszechnego użytku, z którego korzystać może każda osoba, a więc nie tylko niepełnosprawna.

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu tytułem ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki, które dotyczą m.in. adaptacji budynku stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Do takich wydatków nie można zatem zaliczyć tych kosztów, które de facto dotyczą modernizacji budynku. Natomiast zamontowanie zestawu do bramy wjazdowej na posesję dotyczy terenu znajdującego się poza obszarem domu, który nie jest częścią budynku mieszkalnego, ale odrębnym od niego obiektem.

Taką opinię prezentuje dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 czerwca 2010 r. (nr IBPBII/1/415-343/10/ŚS).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).