Podatniczka mimo schorzenia narządu słuchu jest osobą czynną zawodowo – pracuje jako kierownik zespołu magazynów surowców i opakowań. Dla poprawy funkcjonowania organizmu oraz w celu ułatwienia kontaktu, m.in. z pracownikami, kupiła aparaty słuchowe do obu uszu, baterie do aparatów oraz środki do konserwacji.

– Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu kwoty, jaką wydałam na te zakupy – pyta pani Barbara z Garwolina.

Odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają tylko te przedmioty, które stanowią sprzęty, urządzenia lub narzędzia techniczne inne niż gospodarstwa domowego, a ponadto wykazujące cechy indywidualnego przeznaczenia i niezbędności w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Według słownika języka polskiego „urządzenie” to „rodzaj mechanizmów lub zespół przyrządów służących do wykonania określonych czynności”. Aparat słuchowy jest takim urządzeniem. Jego typ, rodzaj oraz budowa opierają się na indywidualnym doborze uwzględniającym w szczególności stopień ubytku słuchu i zdolności manualne. Osobom niepełnosprawnym – niedosłyszącym ułatwia stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, wykonywanie czynności życiowych przez zapewnienie prowadzenia aktywnego życia.

Częścią składową aparatu jest system zasilania w postaci baterii. Ich brak powoduje, że aparat słuchowy jest niekompletny, a co za tym idzie nie spełnia swojej funkcji. Z tych względów wydatek poniesiony na zakup baterii do aparatu słuchowego – stanowiących integralną część tego urządzenia – można odliczyć od dochodu.

Jedynie odliczeniu nie będą podlegały środki konserwujące do aparatu – ze względu na to, że same w sobie urządzeniem nie są oraz nie są częścią składową aparatu słuchowego.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził minister finansów w interpretacji indywidualnej z 22 czerwca 2010 r. (nr DD3/033/108/ MCA/10/DD-431).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).