Podatnik jest inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności i w 2010 roku wraz z małżonką kupił wyroby z dzianin wełnianych, w tym podkład, 2 kołdry i 4 poduszki.

– Czy wydatki poniesione na zakup tych wyrobów podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – pyta pan Marek ze Świnoujścia.

Zakupione wyroby z dzianin wełnianych z pewnością poprawiają podatnikowi samopoczucie, wpływają na jakość snu, a tym samym poprawiają ogólny stan jego zdrowia. Jednak wydatki poniesione na ich zakup nie mieszczą się w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne, gdyż wyroby te nie są indywidualnym sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych.

Nie kwestionując walorów jakościowych zakupionych przez podatnika wyrobów, należy jednak stwierdzić, że są one dobrami powszechnego użytku, z których w zwykły sposób mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności. Trudno zatem mówić o indywidualnym charakterze zakupionych towarów.

Ze względu na to, że zakupione przez podatnika wyroby z dzianin wełnianych nie posiadają indywidualnego charakteru, wydatki poniesione na ich zakup nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Takie stanowisko prezentuje dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 18 czerwca 2010 r. (nr ITPB2/415-317/10/MM).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).