Podatnik od 1996 roku leczy się u lekarza specjalisty w związku z chorobą układu kostnego (kręgosłupa). Posiada orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa. Kupił na raty łóżko Ceragem (ortopedyczno-rehabilitacyjne).

– Czy mogę odliczyć ten zakup od dochodu – pyta pan Krzysztof z Radomia.

Podatnikowi posiadającemu III grupę inwalidzką (lekki stopień niepełnosprawności), przyznaną na stałe lub orzeczoną na czas, w którym dokonano zakupu łóżka, przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu – w ramach ulgi rehabilitacyjnej – wydatków na zakup sprzętu (musi spełniać wymogi sprzętu rehabilitacyjnego), jaki należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Odliczenie to przysługuje osobie fizycznej, która jest uznana za osobę niepełnosprawną, w wysokości faktycznie przez nią poniesionej, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. W przypadku częściowego dofinansowania wydatku – np. przez PRFON – odliczeniu będzie podlegać jedynie kwota faktycznie wydatkowana przez podatnika. Wydatek ten podlega odliczeniu w roku podatkowym, w którym został poniesiony. Wysokość poniesionego wydatku ustala się na podstawie dokumentów, z których wynika, kto i kiedy poniósł ten wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel.

Oznacza to, że na samo odliczenie i jego wysokość nie ma wpływu to, skąd pochodziły pieniądze na sfinansowanie zakupu. Fakt sfinansowania zakupu z kredytu nie powoduje, że podatnik przez kolejne lata, w których będzie spłacał zaciągnięty kredyt, może odliczać od dochodu roczną sumę rat tego kredytu.

Zatem wydatek poniesiony przez osobę niepełnosprawną na zakup łóżka leczniczego Ceragem-E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego, podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Taką interpretację zaprezentował m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 20 października 2010 r. (nr IBPBII/1/415-661/10/MCZ).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).