Spółka przejmująca wchodzi w prawa i obowiązki przejętych spółek z dniem połączenia. Fuzja spółek obejmuje też prawo do odliczenia VAT.
WSA w Rzeszowie potwierdził, że połączenie spółek wiąże się nie tylko z przeniesieniem majątku i praw na spółkę przejmującą, ale również z przeniesieniem prawa do odliczenia VAT. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest brak odliczenia przez spółkę przejmowaną.
Skarżący wskazał, że połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. W efekcie spółka przejmująca połączy się ze spółkami przejmowanymi. Sąd dodał, że w przypadku połączenia spółek mamy do czynienia z sytuacją, w której majątek spółek przejmowanych przenoszony jest na istniejącą spółkę przejmującą, która wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, a więc z sukcesją uniwersalną w sferze praw i obowiązków cywilnoprawnych, jak i podatkowych, polegająca na tym, że w drodze jednego zdarzenia następca wchodzi w ogół praw i obowiązków swego poprzednika.
Zatem gdy spółka przejmowana nabyła prawo do odliczenia podatku naliczonego, prawo to przechodzi na spółkę, która ją przejęła.
W związku z tym spółka przejmująca będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu, wystawionych i nierozliczonych przez spółki przejęte – przed połączeniem.
Zdaniem sądu po połączeniu spółka przejmująca nie musi w takiej sytuacji wystawiać not korygujących. Nie można bowiem przez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.
Sąd orzekł więc, że w przypadku sukcesji uniwersalnej nowo powstały podmiot nie jest całkowicie odrębnym podatnikiem VAT, lecz kontynuuje działalność poprzednika. Spółce przejmującej przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru.
Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Rz 845/10