ANDRZEJ PARAFIANOWICZ - Jest plan kontroli skarbowej na 2011 r. Urzędnicy skupią się na sprawdzaniu VAT, akcyzy i e-handlu w sieci.
Od kilku lat obszar kontroli skarbowych jest podobny. Czy to oznacza, że zagrożenia w tych obszarach cały czas są takie same?
Obszar działań organów kontroli skarbowej pod względem przedmiotowym pozostaje niezmienny. Nadal największe nieprawidłowości występują w podatkach dochodowych, od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. W ostatnich kilku latach obserwujemy nasilenie naruszeń prawa głównie w VAT i akcyzie. Na te obszary zostały skierowane kontrole. W latach 2007 do 2010 VAT stanowił co najmniej 40 proc. ustaleń, a podatek akcyzowy ok. 20 proc. Dla porównania, nieprawidłowości w CIT wyniosły niespełna 10 proc., a w PIT 13 proc. Zwiększonego zainteresowania wymaga m.in. ta część nieuczciwych podatników, która z prowadzonej działalności uczyniła proceder pozwalający na nieodprowadzanie podatku akcyzowego i oszustwa w VAT zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym. Ujawniamy także podmioty uczestniczące w obrocie fikcyjnymi fakturami. Jest niezwykle niekorzystnym i kryminogennym zjawiskiem na rynku gospodarczym.
Chodzi o faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych?
Reklama
Tak, co oznacza, że sprzedaż towarów lub usług będących przedmiotem tych faktur nigdy nie miała miejsca. Celem „nabywców” fikcyjnych faktur jest przede wszystkim zmniejszenie zobowiązań podatkowych w VAT i dochodowym oraz równie często wyłudzenie zwrotu podatku.
Nowym obszarem dla kontroli skarbowej stał się również w ostatnich latach e-handel, w ramach którego liczba kontroli systematycznie rośnie. Dlaczego?
Jest to również element walki z szarą strefą. Trzeba też dodać, że koncentrujemy swoją uwagę również na dużych skupiskach podatników prowadzących głównie działalność handlową a nie składających deklaracji i zeznań podatkowych lub wykazujących straty z prowadzonej działalności.
Czy na przestrzeni kilku lat zmieniło się podejście urzędników do prowadzonych kontroli?
Z kontrolą skarbową powinien liczyć się każdy nieuczciwy podatnik, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. Kontrola skarbowa jest podejmowana tylko i wyłącznie po głębokiej analizie ryzyka, dlatego swoją uwagę skupia na dużych podmiotach, których celem działania są nadużycia podatkowe. Chodzi o podmioty lub grupy powiązanych ze sobą podmiotów, które tworzone są w celu popełniania przestępstw skarbowych na dużą skalę np. tzw. przestępstw karuzelowych, W tym procederze biorą udział również małe podmioty o niedużej skali prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego i do nich kontrola skarbowa będzie trafiała.
Co jest podstawa wszczęcia kontroli – analiza, donos, losowanie?
Większość kontroli skarbowych przeprowadzana jest na podstawie własnego rozpoznania. Jest ono realizowane przy użyciu najnowszych technik informatycznych i narzędzi analitycznych. Daje to możliwość szybkiego i skutecznego przetwarzania danych i pozwala na wybór obszarów zainteresowania, wytypowanie właściwych podmiotów i przygotowanie kontroli. Dzięki temu systematycznie zwiększa się nasza skuteczność, i odsetek kontroli kończących się ustaleniami. W niektórych urzędach sięga nawet 80 proc. ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli. We właściwym doborze podmiotów pomagają nam również nowe regulacje prawne wprowadzone do ustawy o kontroli skarbowej, dzięki którym możemy uzyskać potrzebne informacje o podmiotach i dokonać ich weryfikacji pod kątem typowania do kontroli.