Osoba zatrudniona na etacie oraz sprzedająca w sposób systematyczny, zorganizowany i ciągły towary na portalu aukcyjnym jest objęta VAT-em.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że fakt stałego zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej nie eliminuje automatycznie możliwości prowadzenia przez podatnika dodatkowo działalności gospodarczej za pośrednictwem portalu internetowego. Jeśli działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, to osoba sprzedająca towary na aukcjach prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i jest podatnikiem VAT.
W omawianej sprawie skarżący sprzedawał na portalu aukcyjnym przez okres pięciu lat od 30 do 80 towarów miesięcznie. Zdaniem sądu okoliczność dużej częstotliwości i ciągłości dokonywanych transakcji sprzedaży oraz zwiększanie posiadanych kont na portalu aukcyjnym, a także wielkość wpływów z tytułu sprzedaży świadczą o tym, że podatnik prowadził działalność gospodarczą. Bez znaczenia był fakt zatrudnienia w straży pożarnej.