Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi meldunkowej przy zbyciu mieszkania, musi spełnić warunki pozwalające na niezapłacenie PIT od tej transakcji.
PROBLEM
15 października 2005 r. umową przedwstępną sprzedaży podatnik nabył lokal mieszkaniowy, finansowany w pełni kredytem bankowym zaciągniętym 11 lipca 2007 r. Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości została zastąpiona umową przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umową przedwstępną sprzedaży udziału w nieruchomości w formie aktu notarialnego 25 października 2007 r. Ostateczny akt notarialny, będący umową o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, został podpisany przez podatnika 14 listopada 2008 r. 9 marca 2010 r. podatnik zameldował się na pobyt stały w tym lokalu. Do 10 marca 2011 r. podatnik zamierza być nieprzerwanie zameldowany w tym lokalu, który zamierza sprzedać po upływie 12-miesięcznego okresu zameldowania, tj. nie wcześniej niż 10 marca 2011 r. Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej?