Podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok mogą skorzystać z ulg. Jakie są to odliczenia przypomina Izba Skarbowa we Wrocławiu.
Część z ulg odliczana jest w zeznaniu rocznym od dochodu, a część od podatku.

Odliczenia od dochodu