Przy zbyciu nieruchomości obowiązują trzy tryby rozliczeń podatkowych. Każdy uzależniony jest od momentu kupna, wybudowania lub innego nabycia zbywanej nieruchomości. Kluczowe momenty dla rozliczeń PIT to: 31 grudnia 2006 r., okres 2007 – 2008, czas od 1 stycznia 2009 r. Każdy, kto musi zapłacić PIT od zbycia nieruchomości, powinien więc sprawdzić, w którym roku stał się jej właścicielem. Od tego będzie zależeć wysokość podatku, możliwość skorzystania z ulg oraz rodzaj formularza podatkowego, na którym trzeba dokonać rozliczenia.
Podatnicy, którzy planują sprzedaż mieszkania lub domu nabytego przed 31 grudnia 2006 r., rozliczenia podatkowego takiej transakcji muszą dokonać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących do końca 2006 r. Chodzi tu zarówno o wysokość podatku, sposób rozliczenia, jak i możliwość wykorzystania ulg podatkowych.
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu PIT tylko wtedy, gdy następuje przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Co ważne, okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem nieruchomości kupione w 2006 roku będą podlegały PIT, gdy sprzedaż nastąpi przed 2011 r. Od 2012 r. taka sprzedaż nie będzie już objęta PIT.