Osoby, które są zobowiązane do składania zgłoszeń Intrastat, powinny pamiętać, że dziś weszło w życie rozprowadzenie ministra finansów z 3 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 216, poz. 1422).

Oznacza to, że od dzisiaj zgłoszenia mogą być składane tylko w formie elektronicznej, a organem celnym właściwym miejscowo w sprawie zgłoszeń Intrastat, w tym wezwań, upomnień i kar pieniężnych, jest dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Deklaracje w formie pisemnej będzie można złożyć tylko w drodze wyjątku po uprzednim poinformowaniu organu celnego.

Aby złożyć zgłoszenia w formie elektronicznej, osoba zobowiązana musi dokonać rejestracji lub zaktualizować dane swoje lub przedstawiciela.