Z wakacji podatkowych korzystają podatnicy, którzy stali się właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nowo wybudowanych nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

A zatem wraz z końcem 2010 r. skończyły się wakacje podatkowe dla właścicieli nieruchomości wybudowanych w zeszłym roku. Dotyczy to zarówno właścicieli będących osobami fizycznymi, jak również firm.

Jak mówi Małgorzata Boguszewska, analityk w Alma Consulting Group Polska, 15 stycznia właścicielom nieruchomości, posiadaczom samoistnym nieruchomości, użytkownikom wieczystym gruntów oraz posiadaczom zależnym nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego upływa termin do złożenia deklaracji podatku od nieruchomości za cały 2011 rok. Z kolei osoby fizyczne mają obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.