Inwestorzy, którzy w tym roku kupili akcje spółek, nie muszą ich rozliczać w PIT, jeśli do końca roku ich nie sprzedadzą.
W tym roku inwestorzy mogli uczestniczyć w kilku ofertach publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na giełdzie zadebiutowały akcje kilkudziesięciu spółek (w tym popularne oferty prywatyzacyjne PZU, Tauronu oraz samej giełdy).
W wyniku popularyzacji tych ofert na zapisy na akcje zdecydowało się wiele osób, które wcześniej na giełdzie nie inwestowały bezpośrednio i wcześniej nie składały zeznania podatkowego z tytułu uzyskanego przychodu od transakcji giełdowych.