Podatnik gra na giełdach: warszawskiej, berlińskiej i londyńskiej. W 2010 r. poniósł straty na warszawskim parkiecie, ale zyskał na giełdach zagranicznych. Jak ma rozliczyć te inwestycje w PIT 2010?
Podatnicy muszą podatkowo rozliczyć transakcje giełdowe. Przychodem z kapitałów pieniężnych są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, a także z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Opodatkowaniu podlegają nie przychody, ale dochód z transakcji giełdowych (można uwzględnić koszty uzyskania przychodu). Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatniku niezależnie od miejsca uzyskania dochodu. Podatnicy o nieograniczonym obowiązku podatkowym (a więc polscy inwestorzy mieszkający w Polsce) podlegają opodatkowaniu od całości swych dochodów niezależnie od miejsca ich położenia. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają transakcje giełdowe na giełdzie polskiej, londyńskiej lub berlińskiej.
Przy rozliczeniu dochodów uzyskiwanych poza Polską stosuje się postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Większość umów stanowi, że dochody ze sprzedaży akcji mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji sprzedającego. Dochód należy rozliczyć w PIT-38 i opodatkować w wysokości 19 proc. Zeznanie PIT-38 za 2010 rok należy złożyć do urzędu skarbowego do 2 maja 2011 r. W załączniku PIT/ZG należy wykazać dochody uzyskane ze sprzedaży akcji oraz podatek zapłacony za granicą. Dochód podlegający opodatkowaniu można pomniejszyć o wysokość straty poniesionej z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji w latach ubiegłych (do pięciu lat wstecz), jednak wysokość odliczenia nie może przekroczyć w jednym roku 50 proc. straty. Zatem stratę z transakcji giełdowych na giełdzie polskiej można skompensować ze stratą lub z dochodem uzyskanym na giełdzie zagranicznej (lub odwrotnie) i następnie odliczyć od osiągniętego dochodu.
Podstawa prawna
Reklama
Art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Jarosław Ziobrowski, ekspert w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr