W analizowanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu sprawie, w celu zwiększenia obrotów oraz pogłębienia współpracy z odbiorcami, spółka zamierzała podpisywać umowy o współpracy handlowej ze stałymi kontrahentami, motywujące do zwiększenia zakupów produktów spółki. Umowy te uzależniają przyznanie oraz wysokość premii pieniężnej od zrealizowania określonego limitu obrotów netto.

Według poznańskiej izby, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone. Wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego wielkości obrotów, nieodnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usługi.

Zatem premia pieniężna, którą spółka będzie wypłacać swoim kontrahentom, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u kontrahenta spółki, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług. Jednocześnie premia nie powinna być dokumentowana fakturami VAT wystawionymi przez kontrahenta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2010 r. (nr ILPP1/443-134/08/10-S/BD).