Spółka cywilna osób fizycznych do czasu przekroczenia limitu przychodów z działalności o wartości 1,2 mln euro nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych.
Osoby fizyczne chcą założyć spółkę cywilną.
– Czy rozpoczynając działalność, spółka musi prowadzić księgi rachunkowe – pyta pan Zenon z Kielc.