Z sondy przeprowadzonej przez „DGP” wśród województw wynika, że propozycja zmiany w konstrukcji janosikowego, którą przyjął ostatnio rząd, nie spotkała się z pełną przychylnością nawet województwa mazowieckiego, które jako jedyne na tej zmianie skorzysta. Wyjaśnijmy, że Mazowsze jest województwem, które przekazuje środki na subwencję regionalną, a pozostałe 15 województw to beneficjenci tej pomocy (wyjątkiem jest obecny rok, w którym na janosikowe kilkanaście milionów złotych przeznaczy również województwo dolnośląskie, a województwo lubelskie nie będzie beneficjentem).

Zmiana konstrukcji

W tym roku Mazowsze przeznaczy na pomoc biedniejszym województwom ok. 940 mln zł, natomiast gdyby propozycja rządu nie zyskała akceptacji parlamentu i prezydenta, to w przyszłym roku województwo musiałoby przekazać ok. 800 mln zł. Jak wyjaśnia Marek Miesztalski, skarbnik Mazowsza, dzięki zmianie wpłata na janosikowe w 2011 r. zmniejszy się do ok. 630 mln zł. Oznacza to, że pozostałe województwa otrzymają o 177 mln zł mniej.

Zmiana korzystna dla bogatych województw wynika z podwyższenia progów dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Kwotę, jaką musi przekazać województwo na janosikowe, liczy się, porównując dochód podatkowy województwa na jednego mieszkańca ze średnim dochodem podatkowym na jednego mieszkańca kraju. Jeśli dochód podatkowy na mieszkańca w województwie przekracza 120 proc. (I próg) średniego dochodu lub 180 proc. (II próg), wtedy województwo musi dokonać wpłaty (mniejszej lub większej – w zależności od tego, który próg przekracza). Wyjaśnijmy, że obecnie I próg wynosi 110 proc., a drugi – 170 proc. Propozycja rządowa dotyczy jednak tylko 2011 roku.

– Ponieważ zmiana jest incydentalna, dotyczy tylko przyszłego roku, nie narusza tym samym systemu, który naszym zdaniem jest zły. W dalszym ciągu wszystkie nasze postulaty są aktualne – stwierdza Marek Miesztalski.

Mazowsze, podobnie jak inne województwa, chciałoby trwałej zmiany.

Przyjętą przez rząd zmianę w ustawie o finansach publicznych (która została zawarta w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej) negatywnie oceniają skarbnicy województw m.in.: pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Wszyscy zwracają uwagę, że zmiana spowoduje zmniejszenie ich dochodów.

Jak wyliczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa świętokrzyskiego, bez wprowadzania zmian w 2011 r. do kasy województwa świętokrzyskiego wpłynęłoby z janosikowego w przyszłym roku o ponad 10 mln zł mniej niż roku bieżącym.

– Zmiany określone w projekcie ustawy i przewidywane zmniejszenie wpłat województw o ponad 177 mln zł spowoduje w konsekwencji mniejsze wpływy do budżetu województwa w 2011 roku o kolejne 11,9 mln zł – wyjaśnia Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

Po wprowadzeniu zmian, do kasy województwa wpłynie więc o 22 mln zł mniej (czyli o 34,3 proc.) niż w tym roku.