Podmioty muszą wykonywać obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, jeżeli faktycznie prowadzą usługi księgowe.
Firma w umowie spółki ma wpisane prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Faktycznie jednak nie wykonuje tych czynności.
- Czy jesteśmy instytucją obowiązaną do przekazywania danych – pyta pan Zbigniew z Puław.
Wiesława Drożdż z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.), podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych widnieją w katalogu tzw. instytucji obowiązanych. Okolicznością decydującą o uznaniu danego podmiotu za instytucję obowiązaną jest faktyczne prowadzenie przez ten podmiot działalności.
Wiesława Drożdż podkreśla, że podmiot, który wykazuje w KRS działalność objętą przepisami tej ustawy, a faktycznie jej nie prowadzi, musi być przygotowany do realizacji jej przepisów w momencie podjęcia działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, np. powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz wprowadzić wewnętrzne procedury postępowania.