Podmioty muszą wykonywać obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, jeżeli faktycznie prowadzą usługi księgowe.
Firma w umowie spółki ma wpisane prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Faktycznie jednak nie wykonuje tych czynności.
- Czy jesteśmy instytucją obowiązaną do przekazywania danych – pyta pan Zbigniew z Puław.