Biura rachunkowe, które nie stosują procedur w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, muszą się liczyć w wysokimi karami finansowymi. Przypomnijmy, że na dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych zadań w tym zakresie przedsiębiorcy ci mieli czas do 22 kwietnia.

Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego usługowo prowadzących księgi może kosztować nawet 750 tys. zł.

– Biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, muszą stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego – twierdzi Łukasz Motała, wiceprezes zarządu 4 AUDYT. Zakres tych czynności zależny jest od ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z uwzględnieniem m.in. rodzaju klienta, jego stosunków gospodarczych, oferowanych produktów lub przeprowadzanych transakcji.

Identyfikacja klienta

Ekspert wyjaśnia, że środki bezpieczeństwa polegają m.in. na identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, identyfikacji beneficjentów rzeczywistych transakcji, ustaleniu zależności klienta i beneficjenta rzeczywistego transakcji. Wiąże się to również z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców prowadzących księgi informacji dotyczących celu oraz charakteru zawierania przez klienta stosunków gospodarczych, a także ich bieżącego monitorowania łącznie z analizą, czy przeprowadzane transakcje są zgodne z posiadaną wiedzą o kliencie i profilu jego działalności.