Usługowo prowadzący księgi rachunkowe muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie zagrożone jest wysokimi karami finansowymi. Osobie odpowiedzialnej grozi też do 8 lat pozbawienia wolności za brak nadzoru.
Biura rachunkowe, które nie stosują procedur w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, muszą się liczyć w wysokimi karami finansowymi. Przypomnijmy, że na dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych zadań w tym zakresie przedsiębiorcy ci mieli czas do 22 kwietnia.
Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego usługowo prowadzących księgi może kosztować nawet 750 tys. zł.