ZBIGNIEW MESSNER - Pozostawienie biuru rachunkowemu osądu, czy transakcja przeprowadzona przez klienta jest podejrzana, sprawiło, że przepisy nakazujące informować o takich transakcjach nie są stosowane w praktyce
Już rok biura rachunkowe mają obowiązki w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Czy od tego czasu coś się zmieniło w ich funkcjonowaniu?
Przepisy ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276) na pewno zwiększają zakres pracy i odpowiedzialności podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Firmy muszą m.in. szkolić pracowników, przeprowadzać analizę klientów oraz ich transakcji.