Przedsiębiorca, którego księgi poprowadzi biuro rachunkowe z kraju UE, nie uniknie kontroli w zakresie prania pieniędzy.
Księgi rachunkowe spółek prowadzących działalność w Polsce mogą być prowadzone przez biuro rachunkowe w innym państwie Unii Europejskiej. Wynika to ze zmiany ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 10 kwietnia.
– Nie sądzę, aby ta nowelizacja znacząco wpłynęła na wybór biur rachunkowych przez zarządy polskich spółek – ocenia Stefan Czerwiński, biegły rewident, sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Ekspert wyjaśnia, że przekazanie ksiąg rachunkowych do prowadzenia uprawnionemu podmiotowi innego kraju UE stanowi jedną z możliwości. Na ten wybór raczej nie będzie miał wpływu nałożony na polskie biura obowiązek kontrolowania transakcji klientów, ponieważ we wszystkich krajach UE działa system przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Dlatego też – według Stefana Czerwińskiego – zmiana biura rachunkowego nie uchroni spółki od kontroli i przekazania informacji o podejrzanych transakcjach odpowiednim organom, a zasady rachunkowości wszędzie są takie same.