Podatnik, który sprzedając mieszkanie lub dom, chce skorzystać z ulgi meldunkowej, ale zapomni złożyć oświadczenie o tym zwolnieniu, musi zapłacić 19-proc. PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomniał, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości, która obowiązywała w przepisach ustawy o PIT do 31 grudnia 2008 r. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik był zameldowany w budynku mieszkalnym na pobyt stały przez ponad 20 lat.
Stołeczna izba przypomniała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: