Podatnik, który sprzedając mieszkanie lub dom, chce skorzystać z ulgi meldunkowej, ale zapomni złożyć oświadczenie o tym zwolnieniu, musi zapłacić 19-proc. PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomniał, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości, która obowiązywała w przepisach ustawy o PIT do 31 grudnia 2008 r. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik był zameldowany w budynku mieszkalnym na pobyt stały przez ponad 20 lat.
Stołeczna izba przypomniała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
● budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
● lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
● spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Oświadczenie to trzeba złożyć w terminie złożenia zeznania PIT, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.
Ustawodawca wiąże prawo do zwolnienia przychodu z opodatkowania od spełnienia łącznie dwóch warunków.
Oznacza to, że jeśli podatnik złoży oświadczenie o tym, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi meldunkowej, to da mu to prawo do zwolnienia i będzie on zwolniony z płacenia 19-proc. podatku od sprzedaży budynku mieszkalnego.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2010 r. (nr IPPB2/415-651/10-2/MS1).