Podatnicy, którzy nie wykorzystają ulgi mieszkaniowej w pełni, tj. w ciągu dwóch lat nie wydadzą pieniędzy ze zbycia nieruchomości na inny cel mieszkaniowy, muszą się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek od kwoty, która nie została wydana.
W „DGP” nr 244 z 16 grudnia 2010 r. informowaliśmy, że okres przedawnienia dla zobowiązań podatkowych – gdy podatnicy korzystają z ulgi mieszkaniowej w PIT przy zbyciu nieruchomości – wynosi siedem lat zamiast pięciu.
Takie bowiem stanowisko zajął WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 813/10), który wypowiedział się w sprawie zwolnienia z podatku obowiązującego w ustawie o PIT do końca 2006 r.