W „DGP” nr 244 z 16 grudnia 2010 r. informowaliśmy, że okres przedawnienia dla zobowiązań podatkowych – gdy podatnicy korzystają z ulgi mieszkaniowej w PIT przy zbyciu nieruchomości – wynosi siedem lat zamiast pięciu.

Takie bowiem stanowisko zajął WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 813/10), który wypowiedział się w sprawie zwolnienia z podatku obowiązującego w ustawie o PIT do końca 2006 r.

To nie koniec przykrych konsekwencji. Podatnicy, którzy nie wykorzystają ulgi w pełni, tj. w ciągu dwóch lat nie wydadzą pieniędzy ze zbycia nieruchomości na inny cel mieszkaniowy, muszą się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek od kwoty, która nie została wydana.

Marek Kolibski, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, zwraca uwagę, że jeśli np. mieszkanie było kupione w 2009 r. i sprzedane w 2010 r., to do końca 2012 r. podatnik musi przychód ze sprzedaży przeznaczyć na inne cele mieszkalne, np. na zakup innego mieszkania, aby nie zapłacić PIT.

– W przypadku niewypełnienia warunków do zwolnienia mieszkaniowego podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania PIT-39, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku za dany rok do dnia zapłaty podatku – podkreśla Marek Kolibski.

Ekspert dodaje, że w tym przykładzie termin zapłaty podatku za 2010 r. to 2 maja 2011 r. Zatem podatnik, który do końca 2012 r. nie spełni warunków do zwolnienia, będzie zobowiązany do korekty zeznania PIT-39 za 2010 r. i zapłaty zaległego podatku.

– Odsetki będą naliczane od 3 maja 2011 r., aż do dnia zapłaty zaległego podatku, tj. np. do pierwszych dni stycznia 2013 r. – ostrzega Marek Kolibski.

Oczywiście podatnik, który już wcześniej będzie wiedział, że nie spełni warunków do zwolnienia, może wcześniej złożyć korektę PIT-39 i wcześniej zapłacić zaległy podatek, przez co zmniejszy odsetki od zaległości podatkowych.

19 proc. wynosi obecnie PIT od zbycia nieruchomości. Płacony jest od dochodu