Osoby i firmy, które na skutek tegorocznej powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu (choćby czasowo), nie muszą płacić podatku dochodowego, podatku od darowizn, a także od otrzymanych świadczeń czy to pieniężnych czy w naturze

Czy nieodpłatne świadczenia przychodem

Podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenia, które normalnie powinny być jego przychodem. Świadczenia zostały przyznane w związku z powodzią. Czy w takiej sytuacji są one zwolnione z podatku?

Czy sprawa będzie szybko załatwiona

Reklama
Podatnik został poszkodowanym przez powódź. Złożył wniosek o udzielenie ulgi podatkowej do gminy. W jakim czasie powinien zostać rozpatrzony jego wniosek?

Czy darowizna od rodziny podlega uldze

Podatnik otrzymał darowiznę od brata, który mieszka na terenie nieobjętym powodzią. Czy przy tej darowiźnie podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla najbliższej rodziny?

Czy od darów jest podatek

Podatnik otrzymał dary, które przeznaczy na usuwanie skutków powodzi. Czy w takiej sytuacji musi zapłacić podatek od darowizny?

Czy bez umowy jest zwolnienie

Poszkodowany w powodzi otrzymał materiały, które pozwolą na remont części budynku. Czy od takiej darowizny, która nie została udokumentowana umową, przysługuje zwolnienie?

Czy firma może wystąpić o umorzenie

Firma ma zaległości w podatku dochodowym. Czy może wystąpić o umorzenie tych zaległości, skoro jest firmą poszkodowaną w powodzi?

Czy od środków z pracy jest PIT

Pracodawca przekazał pieniądze dla poszkodowanych w powodzi swoich pracowników, a także pracowników innego pracodawcy (konkurenta na rynku). Środki były z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy podlegają opodatkowaniu?

Czy pożyczka z PFRON korzysta z ulgi

Podatnikowi zostały umorzone pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy korzystają one ze zwolnienia od podatku?

Czy środki trwałe korzystają z preferencji

Firma otrzymała środki trwałe na usuwanie skutków powodzi. Czy odpisy z tytułu zużycia tych środków będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy firma skorzysta z ulgi w CIT

Spółka została poszkodowana w powodzi. Czy otrzymane środki na usuwanie skutków powodzi skorzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć poszkodowani przez powódź.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.