Świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników bez względu na miejsce będą objęte limitowanym zwolnieniem z podatku.
Obwiązujące zwolnienia podatkowe dla świadczeń związanych z zakwaterowaniem pracowników są zróżnicowane w zależności od rodzaju zakwaterowania. W przypadku hotelu pracowniczego ustawodawca nie wprowadził limitu kwotowego zwolnienia. Inaczej jest w przypadku świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania, gdzie zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł. Ustawodawca nie sprecyzował jednak żadnego z tych pojęć na potrzeby prawa podatkowego. Na tym tle powstają spory związane np. z tym, do kogo powinien należeć hotel, w którym pracodawca udostępnia pomieszczenia. Projekt nowelizacji ustawy o PIT, opracowany przez komisję Przyjazne Państwo przy współpracy resortu finansów, znosi ograniczenie dotyczące miejsca zakwaterowania przy zachowaniu limitu zwolnienia.
Zdaniem Grzegorza Grochowiny, eksperta w firmie doradczej w KPMG, zmiana jest słuszna, biorąc pod uwagę fakt, że organy podatkowe, jak również płatnicy często mieli praktyczne problemy z określeniem pojęcia hotelu pracowniczego czy kwatery prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania, co niejednokrotnie było powodem sporów pomiędzy organami podatkowymi a płatnikami. Również zdaniem Grażyny Nelip, dorady podatkowego w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo, proponowane zmiany niewątpliwie wyeliminują sporne sytuacje.