Wydatki na zakwaterowanie pracowników za granicą związane z realizacją kontraktu spółki stanowią koszt uzyskania przychodu firmy
Spółka będzie realizować prace wykonawcze za granicą w siedzibie kontrahenta.
– Czy koszty związane z zakwaterowaniem pracowników pracujących za granicą będą dla spółki kosztem uzyskania przychodu – pyta pan Paweł z krakowskiej firmy.

Wydatek uzasadniony

Jak tłumaczy Tomasz Bielenik, doradca podatkowy w Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy, jeśli pracodawca wynajął mieszkanie w celu udostępniania go pracownikom realizującym powierzone przez pracodawcę zadania, to uznać należy, że wydatki na wynajem mieszkania są racjonalnie i uzasadnione.
Koszty takiego wynajmu należy uznać za wydatki związane z przychodami pracodawcy w sposób pośredni, dlatego będą podlegały ujęciu w kosztach w dacie ich poniesienia. Wynika to z art. 15 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Również zdaniem Grzegorza Proksy, konsultanta w zespole Tax Management & Accounting Services w biurze PricewaterhouseCoopers w Krakowie, kosztów wynajmu nie należy traktować jako dobrowolnego świadczenia na rzecz pracowników o charakterze socjalnym.
– Pracodawca, wynajmując mieszkania dla pracowników, działa w celu osiągnięcia przychodów z pracy świadczonej przez zatrudnione przez siebie osoby, a nie w zamiarze dokonania bezinteresownego przysporzenia na rzecz tych osób. W konsekwencji koszty wynajmu mieszkań stanowić będą dla spółki koszty uzyskania przychodu – dodaje.
Tomasz Bielenik podkreśla, że warunkiem zaliczenia tego wydatku do kosztów jest jego właściwe udokumentowanie i powiązanie z konkretnym przychodem.
– Pracodawca powinien odnieść się np. do kontraktu będącego podstawą prowadzonych prac, w związku z którymi zaistniała konieczność wynajęcia mieszkania pracownikom – wyjaśnia Tomasz Bielenik.

Powstanie zakładu

W przypadku prowadzenia przez spółkę prac poza Polską w zakresie obowiązków podatkowych zwrócić trzeba uwagę na postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, w którym spółka realizuje prace.
W opinii Grzegorza Proksy należy rozstrzygnąć, czy zagraniczna działalność spółki kreuje zakład w rozumieniu umowy.
– Przykładowo zakład powstanie, gdy za granicą spółka założy biuro, fabrykę warsztat bądź prowadzić będzie prace budowlane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wówczas zyski zakładu będą mogły być opodatkowane w kraju, w którym realizowany jest kontrakt – podkreśla Grzegorz Proksy.
Gdy zagraniczna działalność spółki nie będzie prowadzona w formie zakładu, dochód osiągnięty przez nią za granicą, co do zasady, zostanie opodatkowany tylko w Polsce. Ponadto gdyby spółka realizowała zagraniczne prace w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy, to opodatkowanie dochodu osiągniętego przez spółkę regulować będą wewnętrzne przepisy tego kraju.