Podatnik, który otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie do wypoczynku swojego lub dzieci powinien sprawdzić, czy taka wypłata będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Czy pomoc z ZFRON jest zwolniona z PIT

Zakład pracy chronionej środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) wykorzystuje m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, w tym finansowanie wypoczynku. W ramach tych świadczeń przedsiębiorstwo wypłaca pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie. Czy taka pomoc będzie zwolniona z podatku?

Czy wiek dziecka ma znaczenie

Podatnik otrzymał i będzie otrzymywał dopłaty do wypoczynku na dzieci do lat 18 zgodnie z rozporządzeniami ministra obrony narodowej. Wypoczynek był i będzie zorganizowany w formie obozu. Czy dla rozliczeń podatkowych ważny jest wiek dziecka, na które podatnik otrzymuje dofinansowanie do wypoczynku?

Czy ważny jest rodzaj wypoczynku

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. zapomogi materialne, dofinansowanie wczasów turystycznych, których organizatorem jest pracownik, oraz dofinansowanie wczasów pracowniczych i wycieczek turystycznych, których organizatorem jest pracodawca?

Czy były pracownik zapłaci podatek

Urząd miasta dofinansował z funduszu socjalnego byłym pracownikom (emerytom i rencistom) część kosztów wycieczki organizowanej przez pracodawcę. Czy od tego dofinansowania powinien być pobrany podatek?

Czy limit 380 zł przysługuje w każdym zakładzie

Uczelnia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje pracownikom świadczenia rzeczowe, w tym m.in. dofinansowanie do wczasów turystycznych. Czy limit 380 zł zwolnienia z PIT dla otrzymanego dofinansowania przysługuje pracownikowi w każdym zakładzie pracy, w którym jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dofinansowania do wczasów pracowników i ich dzieci.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.