Wypłata pracownicza w pieniądzu, naturze czy innej formie jest opodatkowana, ale zmiany w PIT pozwolą dogonić Europę i USA w benefitach pozapłacowych.
Dofinansowanie do wczasów, pożyczki na preferencyjnych warunkach, służbowy telefon, samochód, laptop – to najpopularniejsze świadczenia pozapłacowe, które pracodawcy przyznają pracownikom.
Mimo coraz liczniejszych ofert dodatkowej motywacji pracowników nadal jesteśmy daleko za Europą czy USA w zakresie liczby przyznawanych benefitów. W Europie Zachodniej dodatkowe świadczenia stanowią 34 proc. wynagrodzenia, w USA aż 60 proc., a w Polsce zaledwie 12 proc.