Od kilku lat budżety przeznaczone na benefity pozapłacowe systematycznie rosną. Średnia kwota świadczeń pozapłacowych przyznana na pracownika w 2010 roku wzrosła o ponad 7,2 proc. w porównaniu do 2009 roku.

Michał Kuś, ekspert z ARC Rynek i Opinia, uważa, że na podstawie wyników tych badań możemy zdefiniować preferencje pracodawców i oczekiwania pracowników co do przyznawania świadczeń pozapłacowych.

– Badania pokazują, że firmy decydowały się najczęściej na dofinansowanie wypoczynku w formie np. wczasów pod gruszą (w tym roku prawie 59,6 proc. firm przyznało to świadczenie pracownikom, to o 3,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej) oraz na udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach (wzrost z 41,9 do 46,9 proc. w tym roku) – zauważa Michał Kuś.

Znacząco spadła liczba firm, które jako benefit pozapłacowy oferowały telefon, laptop czy samochód służbowy (spadek o 14 pkt proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), przy czym – jak dodaje Michał Kuś – takie benefity są często traktowane przez pracowników jako narzędzia pracy, a nie motywatory pozapłacowe. Firmy ograniczyły również wydatki na bilety na imprezy kulturalne (spadek z 31,5 do 25,5 proc.).

– Nadal najczęstszą okazją do przyznania pracownikom prezentu czy gratyfikacji są święta Bożego Narodzenia – przyznaje nasz rozmówca. Dla niemal 60 proc. Boże Narodzenie jest okazją do wręczenia świadczeń pozapłacowych.

Niezmiennie od lat bardzo popularną formą prezentów wręczanych przez pracodawców pozostają paczki i bony podarunkowe. Z badania wynika, że mimo spadku (ok. 5 pkt proc.), wciąż ponad 1/3 polskich firm motywuje w ten sposób swoich pracowników. Kolejne okazje do przekazania świadczeń pozapłacowych pracownikom to: wakacje oraz święta Wielkiej Nocy.

– Coraz więcej firm przyznaje świadczenia na wniosek pracownika (wzrost o ponad 10 pkt proc.). Oznacza to, że pracodawcy celebrują wspólnie z pracownikami ważne święta, ale również koncentrują się na ich indywidualnych potrzebach – zauważa Michał Kuś. Podpowiada także, że jeśli pracodawca chce zmotywować pracownika do efektywniejszej pracy lub budować jego lojalność, musi umiejętnie wpisać się w jego potrzeby – czyli tak dostosować system świadczeń pozapłacowych, by pomóc zatrudnionemu realizować jego zawodowe lub osobiste cele. Trudno wręczać pracownikowi bilet do kina, gdy wiemy, że jego dziecko całe wakacje spędzi w mieście, bo rodzice nie dysponują funduszami, by wysłać je na kolonie.

Informacje o badaniu

Badanie ilościowe B2B metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview; wywiad telefoniczny – przyp. red.) w studiu CATI ARC Rynek i Opinia. Próba N=907, dobrana z wykorzystaniem baz komercyjnych. Badanie przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2010 r.