W 2010 roku polscy pracownicy otrzymali średnio od pracodawcy 801 zł z tytułu świadczeń pozapłacowych. Rok wcześniej było to 747 zł – wynika z badania potencjału rynku świadczeń pozapłacowych przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.
Od kilku lat budżety przeznaczone na benefity pozapłacowe systematycznie rosną. Średnia kwota świadczeń pozapłacowych przyznana na pracownika w 2010 roku wzrosła o ponad 7,2 proc. w porównaniu do 2009 roku.
Michał Kuś, ekspert z ARC Rynek i Opinia, uważa, że na podstawie wyników tych badań możemy zdefiniować preferencje pracodawców i oczekiwania pracowników co do przyznawania świadczeń pozapłacowych.