Podatnik, który ma miejsce zamieszkania lub centrum interesów życiowych w Polsce, musi w krajowym urzędzie skarbowym rozliczać wszystkie światowe dochody. Przy rozliczeniu może zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Czy zarobki z Holandii są opodatkowane

Podatnik planuje od sierpnia 2010 r. wyjechać do pracy w Holandii. Będzie zbierał tam owoce. Wróci do Polski w grudniu. Czy przepisy określają, jakie dana osoba ma obowiązki podatkowe?