Czy dochód z odsetek bankowych uzyskanych za granicą powinienem rozliczyć w polskim urzędzie?
Dochód, który stanowią odsetki od lokat w zagranicznych bankach, stanowi źródło przychodów opodatkowane w Polsce. Podatek wynosi 19 proc. Przy zastosowaniu stawki uwzględnia się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Podatnicy uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) z odsetek od lokat bankowych od zryczałtowanego podatku od tych przychodów (dochodów) odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 proc. Rozliczenie zagranicznych odsetek odbywa się w zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Oznacza to, że w zależności od uzyskanych pozostałych dochodów (przychodów) należy rozliczyć odsetki w jednym z tych trzech zeznań. Opodatkowani podatkiem liniowym wykażą podatek z odsetek od zagranicznych lokat w PIT-36L, podatnicy rozliczający dochody z papierów wartościowych - w PIT-38, a pozostali w PIT-36.