Polski podatnik musi rozliczyć w kraju wszystkie uzyskane w roku dochody, również zagraniczne. Aby od jednego dochodu nie płacić dwa razy podatku, trzeba zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.
Wyjazd za granicę i podjęcie tam pracy nie oznacza automatycznego przeniesienia wszystkich obowiązków, w tym podatkowych, poza Polskę. W zależności od tego, gdzie podatnik będzie dłużej przebywał w danym roku – w Polsce czy za granicą – lub gdzie będzie jego centrum życiowe, będą zależały jego obowiązki podatkowe. Gdy polski podatnik mimo wyjazdu, nadal będzie mieszkał w Polsce, będzie musiał zagraniczne zarobki wykazać przed polskimi organami podatkowymi. Trzeba to będzie zrobić w PIT-36. Do zeznania będzie trzeba dołączyć załącznik PIT/ZG.

Miejsce zamieszkania

Określenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych jest równoznaczne z określeniem rezydencji danej osoby. Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
Definicje miejsca zamieszkania na terytorium Polski dla celów podatkowych zawiera art. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków po powrocie

Umów podatkowych

Ulgi abolicyjnej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dochody zagraniczne.