Częste zmiany przepisów podatkowych skutkują brakiem spójności aktów prawnych, które odwołują się do siebie nawzajem. Minister finansów w ostatnich latach zwiększał w ustawie o VAT limit zwolnienia podmiotowego (w 2008 r. do 50 tys. zł, a obecnie do 100 tys. zł), ale nie dostosował do niego zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu o podatkowej księdze przychodów i rozchodów po przekroczeniu obrotu stanowiącego równowartość 10 tys. euro podatnik ma obowiązek dokonać korekty kosztów o podatek naliczony, który odlicza.

– Zachowanie w rozporządzeniu odwołania do kwoty 10 tys. euro jest niedopatrzeniem ustawodawcy – stwierdza Kalina Figurska-Rudnicka, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT tracą zwolnienie – i zyskują prawo do odliczenia VAT – od momentu, w którym wartości, ich sprzedaży przekroczy 100 tys. zł.

– Dokonywanie korekty kosztów w podatkowej księdze, gdy wartość ta przekroczy 10 tys. euro, byłoby działaniem pozbawionym sensu – mówi Kalina Figurska-Rudnicka.

Przepis o podatkowej księdze przychodów i rozchodów od początku był błędnie sformułowany, na co zwraca uwagę Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w Kancelarii KND & Partnerzy.