Objaśnienia do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są niezgodne z przepisami o VAT w zakresie korekty kosztów po utracie zwolnienia podmiotowego.
Częste zmiany przepisów podatkowych skutkują brakiem spójności aktów prawnych, które odwołują się do siebie nawzajem. Minister finansów w ostatnich latach zwiększał w ustawie o VAT limit zwolnienia podmiotowego (w 2008 r. do 50 tys. zł, a obecnie do 100 tys. zł), ale nie dostosował do niego zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu o podatkowej księdze przychodów i rozchodów po przekroczeniu obrotu stanowiącego równowartość 10 tys. euro podatnik ma obowiązek dokonać korekty kosztów o podatek naliczony, który odlicza.
– Zachowanie w rozporządzeniu odwołania do kwoty 10 tys. euro jest niedopatrzeniem ustawodawcy – stwierdza Kalina Figurska-Rudnicka, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP.
Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT tracą zwolnienie – i zyskują prawo do odliczenia VAT – od momentu, w którym wartości, ich sprzedaży przekroczy 100 tys. zł.
– Dokonywanie korekty kosztów w podatkowej księdze, gdy wartość ta przekroczy 10 tys. euro, byłoby działaniem pozbawionym sensu – mówi Kalina Figurska-Rudnicka.
Przepis o podatkowej księdze przychodów i rozchodów od początku był błędnie sformułowany, na co zwraca uwagę Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w Kancelarii KND & Partnerzy.– Odliczenie VAT w tym przypadku wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego i sporządzenia spisu z natury, natomiast koszty powinny być korygowane o kwotę podatku, którą podatnik może odliczyć, a nie odlicza – podkreśla ekspert.
Rozporządzenie nie zmienia jednak uprawnień wynikających z ustaw o PIT i VAT. Dopiero po przekroczeniu limitu zwolnienia i uzyskaniu zgody naczelnika u podatnika powstanie prawo do odliczenia VAT.
– Ma on wówczas obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodów o VAT, który może odliczyć, niezależnie od tego, czy to zrobi – tłumaczy Andrzej Nikończyk.
Podatnicy nie powinni obawiać się również zarzutów wadliwego prowadzenia ksiąg, ponieważ przepisy rozporządzenia sprzeczne z ustawami nie mogą być stosowane.
– W tej chwili trzeba przyjąć, że rozporządzenie nie zawiera już instrukcji odnośnie do korekty kosztów, gdyż nie można na jego podstawie wyznaczyć momentu, w którym korekta miałaby być dokonana – uważa Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zwolnieni podmiotowo z VAT w roku 2010 dopiero od momentu, gdy ich sprzedaż przekroczy 100 tys. zł – zastosują na bieżąco wyłączenie podatku naliczonego z kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.
100 tys. zł – po przekroczeniu wartości sprzedaży w tej wysokości należy korygować koszty podatkowe