Podatnik może poprawiać błędne zapisy w księdze, pod warunkiem że zachowa czytelną treść korygowanych księgowań.
Jedną z tych rzeczy, o które trzeba wyjątkowo starannie dbać, dokonując księgowań w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jest jej rzetelność. Musimy zadbać nie tylko o to, by księga była prowadzona zgodnie z przepisami, ale i by odzwierciedlała zdarzenia gospodarcze.
Stosunkowo najprostsze jest poprawianie oczywistych pomyłek przy dokonywaniu wpisów w księdze. Jeśli pomylimy nazwisko lub nazwę kontrahenta lub przestawimy cyfry w kwocie i zauważymy to stosunkowo szybko, możemy taki błąd łatwo poprawić. Wystarczy przekreślić (jednokrotnie) błędny zapis i wpisać poprawną treść. Taka poprawka musi być opatrzona datą i podpisem osoby, która poprawki dokonuje.