Rosnące zainteresowanie elektronicznymi rozliczeniami z fiskusem nie przekłada się na liczbę podatników korzystających z systemu do przesyłania e-deklaracji, w tym e-PIT. Zmianę tej sytuacji ma przynieść m.in. projekt e-Podatki. Zakłada on m.in. możliwość złożenia deklaracji w imieniu podatnika przez urząd skarbowy. Ministerstwo Finansów planuje także uproszczenia dla podatników rozliczających się przez internet za 2010 r. Celem jest upowszechnienie e-rozliczeń (nie tylko przesyłanie e-deklaracji) oraz oszczędności sięgające miliarda złotych rocznie. Działania mające na celu informatyzację administracji podatkowej muszą być jednak skoordynowane z innymi projektami, takimi jak e-PUAP, czy nowymi dowodami osobistymi, w których będzie znajdował się e-podpis.

Informatyzacja podatków

Ministerstwo Finansów planuje uruchomić w najbliższym czasie centralny rejestr podatników, dzięki któremu podatnicy, wypełniając e-deklaracje, nie będą musieli podawać wszystkich danych identyfikacyjnych. Od początku przyszłego roku będzie można też składać korekty e-PIT bez e-podpisu, a wspólne zeznanie będą przysyłać małżonkowie na prostszych zasadach. Bez e-podpisu będzie mozna złożyć sześć zeznań, w tym nowy PIT-28. Dalej idące rozwiązania przewiduje natomiast projekt e-Podatki.

– Podstawowe rezultaty planowanych prac obejmujące m.in. indywidualne konto podatkowe dostępne on-line oraz tzw. deklaracje wstępnie wypełniane (składane w imieniu podatnika przez administrację podatkową), będą udostępniane podatnikom w latach 2011–2013 – wyjaśnia Marcin Sidelnik, senior menedżer z PricewaterhouseCoopers.

Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte, zwraca uwagę na pozytywne efekty takich rozwiązań. Jego zdaniem, trudno przecenić komfort możliwości sprawdzenia, na jakim etapie jest sprawa zwrotu nadpłaconego podatku.

– Obecnie możemy się spodziewać, że taki zwrot zostanie dokonany na sam koniec dopuszczalnego terminu. Możliwość sprawdzenia stanu takich spraw może działać na urzędników motywująco i pomoże skończyć z działaniem administracji na ostatnią chwilę – uważa ekspert Deloitte.

Projektowane rozwiązania, które określa projekt e-Podatki, mają ułatwić oraz usprawnić dokonywanie rozliczeń podatkowych. W konsekwencji, jak dodaje Marcin Sidelnik, wpłynie to na wzrost zaufania i zainteresowania podatników elektroniczną formą kontaktu.