Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, którą przyjął Sejm, przewiduje złagodzenie sankcji dla doradców podatkowych, którzy spóźnili się z opłatą lub nie mają obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Doradca podatkowy, który zapomniał opłacić składkę, będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie jest skreślany z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za brak ubezpieczenia OC będą podlegali również doradcy podatkowi, którzy wchodzą w skład spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

Co więcej, nowe przepisy określają, że w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia obowiązku doradca podatkowy nie może wykonywać czynności doradztwa podatkowego. Podobnie inne osoby i podmioty uprawnione do wykonywania działalności doradczej (np. adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, spółdzielnie, doradcy będący uczestnikami spółek nieposiadających osobowości prawnej), które nie dopełnią obowiązku ubezpieczenia, w okresie braku takiej ochrony nie będą mogły wykonywać czynności doradztwa podatkowego.

Nad spełnieniem obowiązku posiadania ubezpieczenia przez doradców podatkowych będzie czuwał minister finansów oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym zajmie się teraz Senat.