Uchwalone przepisy ustawy o doradztwie podatkowym są istotne nie tylko dla doradców podatkowych wykonujących zawód, ale również dla kandydatów na doradców i komisji egzaminacyjnej. Z dniem wejścia w życie nowelizacji (30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw) komisja ma zostać rozwiązana. Na jej miejsce zostanie powołana nowa. Do czasu powołania nowej komisji, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące, będzie działała stara.

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie zakresu egzaminu dla kandydatów na doradców podatkowych, m.in. o postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz podstawy wspólnotowego prawa podatkowego. Rozdzielone zostały takie dziedziny jak: analiza podatkowa i materialne prawo podatkowe. Doprecyzowano, że prawo celne obejmuje przepisy międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe. Nowelizacja wprowadzi też zmiany w funkcjonowaniu komisji. Zostanie m.in. powołany sekretarz, a skład powiększy się o pięciu sędziów.

Roman Namysłowski, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przyznaje, że nowelizacja porządkuje kwestie związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu na doradcę podatkowego.

Omawiane zmiany w zakresie funkcjonowania komisji pozytywnie ocenia też Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii MSDS. Zwraca uwagę, że likwidują one dotychczasowe luki w zakresie funkcjonowania komisji, jak np. uregulowanie skutków śmierci członka komisji, doprecyzowanie przyczyn odwołania, potwierdzenie zasady wspólnej kadencji wszystkich członków komisji.

– Istotne jest także doprecyzowanie, że osoby delegowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych to nie członkowie KRDP, ale osoby delegowane spośród wszystkich członków korporacji – uważa Dominik Szczygieł.

Istotne jest także zaostrzenie wymogów wobec przedstawicieli władz skarbowych.

Zmiana ta ma znaczenie ze względu na fakt, że po zakończeniu kadencji przedstawiciel władz skarbowych zasiadający w komisji może uzyskać wpis na listę doradców podatkowych bez egzaminu.

Nowością będzie wprowadzenie funkcji sekretarza komisji, którego powoła minister finansów. Co więcej, sekretarzem będzie osoba wybrana spośród członków komisji będących pracownikami resortu.

Nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym w piątek rozpatrzył Senat.

Ważne

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie mógł delegować dziesięciu sędziów NSA i WSA do pracy w komisji egzaminacyjnej na doradcę podatkowego