Podatnik, który w PIT popełnił niewielki błąd rachunkowy, może liczyć na pomoc urzędnika skarbowego. Korektę zeznania sporządzi pracownik fiskusa, a podatnik może ją zaakceptować.

Czy podatnik może wnieść sprzeciw

Podatnik otrzymał sporządzoną przez urząd skarbowy korektę PIT za 2009 rok. Nie zgadza się jednak z poprawkami fiskusa, który zakwestionował jego prawo do wykazania w PIT ulgi prorodzinnej za cały rok. Czy podatnik może wnieść sprzeciw na urzędową korektę PIT?

Czy podatnik otrzyma kopię korekty PIT

Podatnik źle obliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 rok. Zamiast skali dwustopniowej ze stawkami 18 i 32 proc., dokonał rozliczenia na starych zasadach, gdy obowiązywały trzy stawki PIT – 19, 30 i 40 proc. Jeżeli zeznanie skoryguje urząd skarbowy, to czy podatnik będzie musiał otrzymać kopie tych poprawek?

Czy urzędnik może żądać wyjaśnień od płatnika

Podatniczka nie złożyła PIT za 2009 rok. Zapomniała o tym obowiązku. Czy urząd skarbowy może ją wezwać do złożenia wyjaśnień?

Czy urząd prowadzi czynności sprawdzające

Tuż przed końcem kwietnia 2010 r. podatnik złożył swój pierwszy PIT za 2009 rok. Czy urząd skarbowy sprawdza deklaracje podatników?

Czy fiskus poprawi oczywiste pomyłki

Podatniczka PIT za 2009 rok złożyła 30 kwietnia 2010 r. Popełniła jednak błąd przy wpisywaniu rocznego dochodu. Zamiast 205 tys. zł wpisała 215 tys. zł. Czy taki błąd może poprawić urząd skarbowy?

Czy urzędnik sprawdzi faktury za internet

W zeznaniu za ubiegły rok podatnik skorzystał z ulgi internetowej. Urząd skarbowy prosi teraz o przedstawienie faktur VAT, które potwierdzą prawo do tego odliczenia. Czy urząd skarbowy ma prawo żądania takiej dokumentacji?

Czy można złożyć tylko jedną korektę zeznania

Podatniczka złożyła korektę PIT za 2009 rok, bo zapomniała uwzględnić w niej pracownicze koszty uzyskania przychodów. Teraz jednak przypomniała sobie, że mogła w tej korekcie ująć niewykorzystaną, a przysługującą jej ulgę na krew. Czy można złożyć tylko jedną korektę deklaracji?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak urząd skarbowy koryguje PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.