MIROSŁAW KUCHARCZYK o kontroli zeznań rocznych - Zeznania podatkowe złożone w urzędzie skarbowym w pierwszej kolejności weryfikowane są pod względem formalnym w zakresie właściwości miejscowej oraz danych identyfikacyjnych. Po dokonaniu weryfikacji dane wykazane w zeznaniach wprowadzane są do systemu informatycznego Poltax.
EWA MATYSZEWSKA:
Co dzieje się z naszymi zeznaniami rocznymi, które trafiły do urzędów skarbowych?