Jeśli deklaracja podatkowa zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki, urząd skarbowy może samodzielnie ją poprawić. Będzie tak tylko wtedy, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku korekty urzędowej nie przekracza 1 tys. zł. W praktyce instytucja ta wykorzystywana jest sporadycznie. W każdym z województw liczba urzędowych korekt nie przekracza 1 tys. Jeszcze rzadziej podatnicy nie zgadzają się z poprawkami fiskusa – wynika z sondy „DGP” przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Sporadyczne korekty

System korekt deklaracji podatkowych funkcjonuje w Ordynacji podatkowej od 1 września 2005 r. Jednak urzędnicy skarbowi rzadko z tej możliwości korzystają. Potwierdzają to dane, które otrzymaliśmy z izb skarbowych, np. w woj. dolnośląskim w 2008 roku z urzędu poprawionych zostało 1656 zeznań.

W woj. zachodniopomorskim urzędnicy poprawili w 2009 roku 766 deklaracji, w woj. warmińsko-mazurskim – 315, w woj. świętokrzyskim – 163.

Z kolei w tym roku w woj. lubelskim poprawiono 67 deklaracji, a w poznańskich urzędach do 14 maja 2010 r. urzędnicy skorygowali 250 deklaracji.

W woj. podlaskim korekt z urzędu dokonuje się od kilku do kilkunastu miesięcznie.

– Przyczyną jest to, że większość popełnianych błędów nie może być korygowana w tym trybie, np. niezgodność danych identyfikacyjnych, brak podpisu na deklaracji – wymienia Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku.

Z kolei Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi jako argumenty przytacza wnioski Urzędu Skarbowego w Opocznie, który wskazał, że mała liczba korekt wynika m.in. z tego, że w przypadku błędnych zeznań PIT dokonanie korekty w okresie trwania akcji rozliczeniowej (tj. od stycznia do lipca, czyli zakończenia zwrotu nadpłat podatku) jest ograniczone z uwagi na niewprowadzone do Poltaksu (system informatyczny skarbówki) informacje PIT-11. Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przesyłają podatnikom i urzędom skarbowym przede wszystkim pracodawcy i zleceniodawcy. Na podstawie tych informacji podatnicy rozliczają podatek, wypełniając roczne zeznanie. Z tego powodu nie można stwierdzić, czy dane wykazane w zeznaniu są prawidłowe.

– W przypadku zeznań przedsiębiorców, w których często występującym błędem są nieprawidłowo, wykazywane kwoty zaliczek za poszczególne miesiące w celu dokonania ustaleń, które wartości są prawidłowe, konieczny jest udział strony – wskazuje Agnieszka Pawlak.

Dodaje, że istotną przyczyną powodującą niezbyt częste korygowanie z urzędu deklaracji VAT jest fakt, że do znacznej części deklaracji nie można zastosować tego trybu poprawiania błędów.