Podatnicy, którzy w PIT za 2009 rok zapomnieli o 1 proc. podatku, mogą ten błąd naprawić. Do 30 czerwca można składać korekty zeznań i wskazać w nim jednoprocentową wpłatę.
Jeszcze jutro jest czas na złożenie korekty zeznania PIT za 2009 rok z wykazanym w niej 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli poprawioną deklarację złożymy 1 lipca, wsparcie dla OPP nie będzie możliwe. Od przyszłego roku termin na przekazanie części podatku dla potrzebujących z korekt deklaracji będzie krótszy.

Warunki do spełnienia

Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z korekty zeznania.
Zatem – jak wskazuje Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium – istnieje możliwość przekazania 1 proc. na organizacje pożytku publicznego w korekcie deklaracji, ale należy spełnić kilka warunków.
Po pierwsze należy dokonać zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Po drugie należy podać wymagane informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, tj. nazwę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania na rzecz organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.
– Warunkiem dla przekazania 1 proc. jest złożenie korekty deklaracji w przewidzianym terminie dwóch miesięcy od daty, kiedy upływa termin do złożenia deklaracji – dodaje Gabriela Nowicka.

Wpłata 1 proc.

Jeżeli korekta zeznania dotyczy tylko 1 proc. podatku, podatnik powinien w korygowanym zeznaniu wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1 proc. podatku.
Dodatkowo – jak podpowiada Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte – do korekty zeznania należy dołączyć uzasadnienie przyczyn korekty – w piśmie tym należy krótko opisać przyczyny złożenia korekty.
Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP, dodaje, że ostatecznym terminem na przekazanie 1 proc. podatku dla OPP z zeznań za 2009 rok jest koniec czerwca 2010 r. Złożenie korekty choćby dzień po wyznaczonym przez ustawodawcę terminie skutkuje brakiem możliwości przekazania przez podatnika 1 proc. podatku.Zmiany od 2011 roku

Nowe zasady w zakresie przekazywania 1 proc. podatku dla OPP wejdą w życie 1 stycznia 2011 r., ale będą miały zastosowanie już do rozliczenia za 2010 rok. Joanna Aleksiejczuk wyjaśnia, że w rozliczeniu za rok 2010 skróceniu ulegnie termin na złożenie korekty zeznania. Podatnik będzie mógł skorzystać z możliwości przekazania 1 proc. podatku z korekty, jeśli zostanie ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu przewidzianego na rozliczenie się z fiskusem.
Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte, ostrzega, nowy termin będzie dość krótki, dlatego warto wybrać organizację i cel, na który chcemy przekazać 1 proc. podatku już w pierwotnie składanym zeznaniu rocznym.

Wiesława Drożdż, z Ministerstwa Finansów

OPINIA
Wiesława Dróżdż
z Ministerstwa Finansów
Korekta PIT w celu przekazania 1 proc. na rzecz OPP nie różni się od korekty wychwyconego przez podatnika błędu z wyjątkiem terminu na jej złożenie. W przypadku korekty jednoprocentowej upływa on 30 czerwca. Aby zdecydować, gdzie trafi 1 proc. podatku, wystarczy wypełnić ponownie druk zeznania rocznego, zaznaczając, że jest to korekta. Następnie należy wypełnić trzy pola w (w przypadku PIT-37 będzie to część H), w których wskażemy wybraną organizację, numer KRS i przekazywaną kwotę. Jak do każdej korekty do wypełnionego druku należy dołączyć jej pisemne uzasadnienie. Możliwość wskazania odbiorcy 1 proc. jeszcze przez dwa miesiące od upływu terminu na złożenie PIT nie wpływa na czas przelania środków. Kwoty wskazane w formularzach składanych do 30 kwietnia i złożonych do końca czerwca korektach urzędy skarbowe przekażą OPP w lipcu i sierpniu.