W 2009 roku otrzymałam sąd przyznał mi rentę za wypadek jakiemu uległam jakiś czas temu. Pieniądze zostały mi wypłacone w listopadzie ubiegłego roku. Czy muszę tę kwotę ujawnić w zeznaniu rocznym?

Nie, zgodnie z przepisami wolne od podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym. W związku z tym nie musi Pani wykazywać kwot zasądzonych jako renta przez sąd.

Podstawa prawna
Art. 21 ust1 pkt 3c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307).