Jeżeli podatnik zwraca świadczenia, które wcześniej traktowane były jak jego dochód podatkowy, może je odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu za ten rok, w którym dokonał takiego zwrotu.
Jednym z odliczeń od dochodu jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika. Odliczenie to wykazuje się w załączniku PIT/O w pozycjach 19 (podatnik) i 20 (małżonek podatnika), a następnie jedną kwotą stanowiącą sumę wszystkich odliczeń od dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT przenosi do właściwego zeznania podatkowego. Podstawę do takiego odliczenia daje przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 30.; dalej ustawa o PIT).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: