Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jeśli nie zostały bezpośrednio wyłączone z tych kosztów w art. 23 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Zdaniem Marty Ignasiak, doradcy podatkowego w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, zakup oprogramowania do analizy kursów instrumentów finansowych można wiązać z przychodami uzyskiwanymi z obrotu instrumentami finansowymi.

W przypadku jednak osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych najczęściej uznawane są za przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane 19-proc. stawką, odrębnie od przychodów z działalności gospodarczej.

Jak tłumaczy Marta Ignasiak, podatnik mógłby ująć w zeznaniu PIT-38 koszty oprogramowania służącego wyłącznie do analizy kursów instrumentów finansowych. Istotne jest jednak, by oprogramowanie to nie mogło służyć do innych celów, jak np. arkusz kalkulacyjny.