Podatnik, który wygraną w konkursie przekaże w darowiźnie organizacji pożytku publicznego, nie zapłaci PIT od tej nagrody.
W 2009 roku podatnik wziął udział w konkursie organizowanym przez urząd miasta. Wygrał laptopa. Przekazał go jednak w darowiźnie dla organizacji pożytku publicznego. Pojawia się tu pytanie, czy od wygranej rozdysponowanej w ten sposób będzie musiał zapłacić PIT. Katarzyna Gierej, konsultant w Grant Thornton Frąckowiak, odpowiada, że podatnik może uniknąć PIT w takiej sytuacji.
Począwszy od 1 stycznia 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 132, zgodnie z którym zwolnione z podatku są nagrody w części, w jakiej zostały one darowane organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Jednak, aby skorzystać ze zwolnienia, podatnik musi spełnić pewne warunki. Pierwszym jest ograniczenie co do rodzaju nagrody, która musi być osiągnięta w dziedzinie nauki, kultury i sztuki lub działalności na rzecz praw człowieka. Ponadto nagroda powinna być otrzymana od ściśle określonych podmiotów: od krajowych i zagranicznych organów władzy i ich urzędów, w tym jednostek organizacyjnych im podległych lub nadzorowanych oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez podatnika dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji.
– W sytuacji gdy mamy do czynienia z przekazaniem nagrody niepieniężnej, podatnik musi dysponować dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody oraz oświadczeniem obdarowanej instytucji o przyjęciu darowizny. Przekazanie darowizny powinno zostać dokonane w terminie do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok otrzymania nagrody – tłumaczy Katarzyna Gierej.
Ekspert zastrzega, że jedynie w sytuacji, gdy podatnik spełnia wszystkie wymienione warunki, ma prawo ubiegać się o zwrot pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku z tytułu przyznanej nagrody.
Płatnikiem podatku dochodowego z tytułu wypłaconej nagrody jest organizator konkursu. Katarzyna Gierej podkreśla, że podatnik nie ma obowiązku wykazania kwoty nagrody i pobranego podatku w zeznaniu rocznym. W przypadku uzyskania nagrody pieniężnej otrzymuje on wpłatę w wysokości wartości nagrody pomniejszonej o podatek dochodowy potrącony przez płatnika. W celu uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku musi on złożyć do urzędu skarbowego pismo z prośbą o zwrot podatku wraz ze stosownym uzasadnieniem. W sytuacji kiedy podatnik nie spełnia opisanych warunków, nie ma prawa do zwrotu pobranego zryczałtowanego PIT.
Ważne
Dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym