Do poboru podatku od wygranych pieniężnych w zawodach sportowych zobowiązany jest organizator, który pobierze 10-proc. podatek lub zaliczkę na podatek.
Zasady opodatkowania nagród pieniężnych otrzymywanych w ramach zawodów sportowych wiążą się z wysokością nagrody. Jeżeli wartość otrzymanej nagrody pieniężnej nie jest wyższa niż 760 zł, wówczas po stronie zdobywcy nagrody nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
Jeśli otrzymana kwota pieniężna przewyższa 760 zł, zdobywca nagrody obowiązany będzie do rozpoznania przychodu w pełnej wysokości.
Wątpliwości rodzą się w momencie, gdy nie jest do końca jasne, w jaki sposób należy opodatkować ten przychód. Z jednej strony istnieje możliwość zastosowania ryczałtowej, 10-proc. stawki podatku do wartości przychodu, z drugiej zaś istnieje możliwość zastosowania ogólnych reguł opodatkowania, a zatem ustalenia kosztów uzyskania przychodów i wysokości dochodu, do którego będzie miała zastosowanie 18-proc. stawka.
– Właściwe jest przyjęcie pierwszego ze wskazanych stanowisk – tłumaczy Jan Czerwiński, ekspert podatkowy z kancelarii radcy prawnego Artura Nowaka.
Niezależnie od przyjętego stanowiska, w każdym z tych przypadków do pobrania podatku lub zaliczki na podatek obowiązany będzie organizator zawodów, pełniący rolę płatnika podatku dochodowego. Kwota podatku lub zaliczki zostanie pobrana z wygranej kwoty, a zatem zwycięzca konkursu otrzyma wygraną w kwocie pomniejszonej o podatek lub zaliczkę na podatek.
Jeśli organizator zawodów zastosuje zasady ogólne, to po roku podatkowego zdobywca nagrody otrzyma PIT-11, który uwzględni w rocznym PIT. Jeśli organizator zawodów zastosuje ryczałt, dojdzie do ostatecznej zapłaty podatku, a zdobywca nagrody nie otrzyma informacji o kwocie pobranego ryczałtowego podatku.