Podatnik, który otrzymał zwrot odliczonej w rocznym PIT darowizny, będzie musiał uwzględnić ją w następnym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł.
Podatnik, który przekazał darowiznę np. na cele kultu religijnego lub pożytku publicznego, może wartość darowizny odliczyć od dochodu w rocznym PIT. Problem powstanie w sytuacji, gdy obdarowany zwróci podatnikowi darowiznę, bo np. dana organizacja przestaje istnieć.
W takim przypadku – jak podkreśla Marek Jarocki, menedżer w Ernst & Young – podatnik jest zobowiązany doliczyć do dochodu kwoty uprzednio odliczone. Doliczenia tego dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymano zwrot darowizny. W przypadku darowizny dokonanej w 2009 roku i odliczonej w zeznaniu za ten rok, ale zwróconej następnie w 2010 roku, odpowiednią kwotę należy doliczyć do dochodu właśnie w zeznaniu za 2010 rok.
– W formularzu PIT-37 należy w tym celu wykorzystać wiersz 5: Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4. Ci podatnicy, którzy rozliczają się w PIT-36, powinni wykazać kwotę zwróconej darowizny w analogicznym wierszu 8 – tłumaczy Marek Jarocki.
Reklama
Ekspert dodaje, że gdyby podatnik otrzymał zwrot darowizny, zanim złożył zeznanie podatkowe za 2009 rok, istnieją praktyczne argumenty za odstąpieniem od odliczania takiej (zwróconej) darowizny. W ten sposób nie będzie konieczności doliczania do dochodu w kolejnym rozliczeniu, a przede wszystkim będzie można uniknąć zarzutów o dokonanie odliczenia darowizny, o której było wiadomo, że w dacie dokonywania tego odliczenia już nie istniała.
Nie należy liczyć na to, że urząd nie dostrzeże faktu zwrotu odliczonej darowizny. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny obdarowany jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.