Podatnicy, którzy przekazali darowiznę na kościół i chcą skorzystać z ulgi podatkowej, muszą mieć specjalne sprawozdanie z Kościoła. Jeśli nie wynika z niego, kto otrzymał pomoc, podatnik nie skorzysta z ulgi.
Osoby, które wsparły finansowo Kościół, mogą mieć problemy z fiskusem. Urzędnicy i sądy wymagają udokumentowania takiego wsparcia. Trzeba mieć potwierdzenie, że do instytucji kościelnej (np. parafii) wpłynęły pieniądze, oraz przedstawić sprawozdanie, z którego będzie wynikało, że pieniądze trafiły na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Sądy piętrzą trudności