Otrzymanie papierów wartościowych w spadku albo w formie darowizny wywołuje skutki podatkowe. Przy sprzedaży tak nabytych papierów pojawiają się problemy z rozliczeniem kosztów, w zależności od rodzaju instrumentu finansowego.
Przedmiotem darowizny oraz dziedziczenia mogą być oprócz rzeczy albo gotówki również prawa majątkowe wynikające z własności instrumentów finansowych, w tym z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Nieodpłatne przekazanie np. akcji czy obligacji wywołuje określone konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży tak nabytych instrumentów lub realizacji praw z nich wynikających podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką podatku dochodowego określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (o PIT).
Generalnie nieodpłatne objęcie instrumentów finansowych na podstawie umowy darowizny albo spadkobrania nie jest obciążone podatkiem dochodowym. Darowizna i nabycie akcji przez osoby fizyczne w tzw. zerowej grupie podatkowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, pod warunkiem że podatnik zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy we właściwym terminie i we właściwej formie. Ponadto dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze darowizny albo spadku jest zwolniony z 19-proc. podatku od sprzedaży akcji, ale tylko w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Przewiduje to art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT.
Między organami podatkowymi a podatnikami często jednak pojawiają się spory związane z ustaleniem podstawy opodatkowania przy zbyciu nieodpłatnie nabytych (w formie darowizny albo spadku) instrumentów finansowych. W niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju instrumentu finansowego, fiskus stoi na stanowisku niekorzystnym dla podatników – uważa, że przy opodatkowaniu należy rozpoznawać tylko przychód bez pomniejszania go o koszty.
To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć akcje otrzymane w spadku lub darowiźnie.
W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Darowizn i spadków

Podatku od spadku i darowizny

Rozliczenia przychodu

Sukcesji podatkowej

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Czy brat zapłaci podatek dochodowy od darowizny akcji

Czy otrzymane w spadku środki emerytalne są opodatkowane

Jakie koszty można odliczyć przy zbyciu akcji

Czy darowizna akcji jest korzystna podatkowo

Czy opodatkowaniu podlega zysk ze zbycia jednostek